Beskrivning av Kostnadskalkyl

Här illustrerar vi hur kostnadsbilden ser ut för IT i de olika nivåerna i procent av omsättning.

Totalkostnaden (TT-kostnad) är som högst på de lägre nivåerna. Det är de osynliga indirekta kostnaderna (ID-kostnader) som utmärker sig. Är personalen inte produktiv kostar de fortfarande i lön. Ett stopp på 2-4h ger snabbt stora förluster inte bara på personalens kostnad utan även på produktionen företaget har. I vissa fall upp till dubbla kostnaden jämfört med IT-konsulten. Vi har sett att den indirekta kostnaden vid IT-problem på de lägre nivåerna ligger mellan 40-80 % av de totala IT-kostnaderna vilket ofta glöms bort. Det man ser är vad IT-konsulten kostade vilket i sammanhanget oftast är den lilla kostnaden.

Efterhand som vi tillsammans utvecklar er IT-miljö och ni kommer upp på högre nivåer kommer era IT-kostnader att minska. Ni kommer även kunna få bättre beslutsunderlag för er övriga verksamhet.

Vi träffar er gärna och berättar mer om vår modell och hur den kan hjälpa er.

Som du ser ligger de största kostnaderna på de lägre nivåerna. Vilken nivå befinner ni er på?
Välj nedan vilken nivå du vill läsa mer om.

We Love IT !

Vi berättar gärna mer

5 Goda skäl

Till lönsamt samarbete